Lista artykułów

Nazwa artykułu
Materiały biurowe
Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w 2017 roku.
15.12.2016 więcej
Środki czystości
Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w 2017 roku.
15.12.2016 więcej
Wycinka drzew
Wycinka jedenastu sztuk drzew rosnących na terenie Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23 wraz
z wykarczowaniem pni
09.12.2016 więcej